login:  heslo: 
VEDENÍ |  LESNÍ |  LUČNÍ

Mravenečci
Náš pokřik je:

Mravenečci ze Šipky
mají rádi zážitky.
Kamarády všude mají
a do lesa pospíchají.

To jsme přesně my!

Poděkování
Děkujeme MŠMT, Praze 6 a Magistrátu hl. m. Prahy za dlouhodobou finanční podporu.Děkujeme Michalu Fouskovi za hosting našich webových stránek.
www.chlup.info