login:  heslo: 
další (1 2 3 ) 
Schůzka 20. ledna
Zvířata a jejich mláťata

Schůzka 13. ledna
Kde žijí zvířata a jak je chránit, poznávání zvířat

Schůzka 27. prosince
Vyprávěli jsme si o klukovi, co měl nemoc čurbesajdu, hráli hry a kreslili, co kdo doma dělá a jaké má úkoly.

Do pěšinky mají rodiče podepsat, že si umím uklidit své hračky a že mám doma svůj úkol, kterým pomáhám v domácnosti.

Schůzka 20. prosince
Lesní a Luční mravenci soutěžili ve zvířecích hádankách.

Schůzka 13. ledna
Učili jsme se poznávat ohrožená zvířata, povídali jsme si o tom, kde bydlí, co mají rádi k snědku a jak bychom se měli chovat v lese.

Schůzka 6. ledna 2014
Zimní olympiáda v naší klubovně se nesla ve znamení družinové soutěže mezi Lučními a Lesními mravenci, kteří soutěžili v hodu do ešusu, v přetahování, slalomu na lyžích a dalších disciplínách.

NADÍLKA 14. - 15. PROSINCE
V sobotu po příjezdu a zabydlení jsme pekli nepečené cukroví (piškoty s banánem namáčené v čokoládě a kokosové kuličky). Po svačině jsme vyráběli vánoční řetězy a potom jsme vyrazili ven, najít vhodný stromeček, který bychom jídlem ozdobili zvířátkům.

Našli jsme jeden malý smrček, ozdobili jej a popřáli zvířátkům do nového roku nejrůznější přání. Po večeři jsme se sešli u vánočně nazdobených větví, zpívali jsme koledy, hrálo se na kytaru a pod stromečkem jsme našli nové pěšinky.

V neděli jsme vylezli na posed, procházeli jsme se pěšinkami, splnil ijsme první úkol a po obědě už se jelo vlakem zase domů.